• Slovenia
  • Group

BISNODE POVEZUJE ODLIČNE Z ODLIČNIMI

Danes je v Sloveniji bonitetno odličnih dobra petina gospodarstva. So ključni za razvoj Slovenije saj upravljajo glavnino vseh sredstev, ustvarjajo glavnino prihodkov, zaposlujejo glavnino ljudi in preostali del gospodarstva prekašajo tako v učinkovitosti kot dobičkonosnosti poslovanja.Pri tem je poslovanje z njimi bistveno manj tvegano. Bisnode je zato danes na Ljubljanskem gradu povezal skoraj 200 bonitetno odličnih podjetij, da bi med seboj delili dobre prakse, sklepali nove posle in tako postali še bolj odlični.

Na Bisnode dogodku Boniteta odličnosti so svoje najboljše prakse delila podjetja Dana, Trgotur, Liberty International in Lumar, ki se tudi sami ponašajo s certifikatom bonitetne odličnosti.

Matej Kadliček iz podjetja Trgotur, zlatega odličnjaka, ki se s certifikatom ponaša že tri leta zapored nam je zaupal kaj za njih pomeni odličnost: »iskreno si želimo pomagati našim strankam in drug drugemu. Osredotočeni smo na to, da za poslovnega partnerja delamo prave stvari na pravi način. Potrebno je biti odkrit, celovit, odziven in kakovosten. Poslovni rezultati so posledica«.

In kdo so odličnjaki, ki predstavljajo petino gospodarstva? 

Skoraj dve tretjini jih je poslovno aktivnih že več kot 10 let. Slovensko gospodarstvo sestavlja 70% mikro družb zato ne preseneča, da imajo mikro družbe tudi največjo utež med odličnimi in jih kar 92%. Kar 60% jih prihaja  iz treh panog in sicer trgovine 21,7%, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 21,6% ter iz predelovalne dejavnosti 16,5%. Osrednjeslovenska regija ima največji delež odličnih (39,8%), sledijo Podravska (11,4%) ter Gorenjska (11,3%). V letu 2015 so upravljali 71% vseh sredstev in 85% kapitala gospodarstva, pri tem ustvarili 81% celotnih prihodkov in zaposlovali 75% vseh oseb. Ustvarjeni dobiček je v letu 2015 znašal 2,6 mrd. evrov, medtem ko je preostali del gospodarstva ustvaril skoraj milijardo evrov izgube.

Maria Anselmi, generalna direktorica Bisnode Južni trgi vidi priložnost odličnjakov v izvozu: »že sedaj jih tretjina izvaža in so glede na naš indeks bolj uspešni tako v primerjavi z gospodarskim povprečjem kot tudi z odličnjaki ne-izvozniki. Še boljši lahko postanejo, če se usmerijo na tuje trge. In Bisnode jim v sodelovanju s svetovnim ponudnikom poslovnih informacij Dun & Bradstreet pri tem lahko pomaga.«

Bisnode je bonitetno odlične izluščil na podlagi računovodskih izkazov in jim napovedal varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Za njih namreč velja, da imajo majhno verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih šli v stečaj oziroma v katerih drugi insolvenčni postopek ali imeli  blokado transakcijskih računov več kot 60 dni.

Bisnode, ki ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitete odličnosti, je vodilno evropsko podjetje na področju obdelave in analize podatkov. Drugim podjetjem pomagajo pri iskanju in upravljanju strank skozi njihov celotni življenjski cikel. To pa zagotavljajo z uvedbo pametnih podatkov, ki strankam omogočajo, da sprejmejo pametne odločitve. Imajo 2.400 zaposlenih v 18 državah, glavni sedež pa se nahaja v Stockholmu, na Švedskem.