• Slovenia
  • Group

BISNODE NAROČNIKI PO VSEH KAZALCIH PREKAŠAJO POVPREČJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Pod drobnogled smo vzeli uspešnost Bisnode naročnikov glede na slovensko gospodarstvo v letu 2016. V analizo so bili vključeni vsi Bisnode naročniki, razen tistih, ki so zavezani k reviziji, od katerih do priprave analize nismo prejeli soglasja.

Kot razkrivajo podatki za leto 2016 igrajo Bisnode naročniki še kako pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu – predstavljajo namreč več kot polovico slovenske gospodarske moči.

Bisnode naročniki lahko leto 2016 označijo kot zelo uspešno – enako kot slovensko gospodarstvo so povečali prihodke, profitno maržo, dobičkonosnost in solventnost.


Definicije si lahko preberete TUKAJ.

Bisnode naročniki v letu 2016 prekašajo povprečje slovenskega gospodarstva v prav vseh izbranih kazalnikih poslovanja: