• Slovenia
  • Group

BISNODE DOGODEK: BISMART KIDS - ZNANJA ZA POKLICE PRIHODNOSTI

Po raziskavah World Economic Foruma se na seznam poklicev prihodnosti uvrščajo poklici podatkovnega analista, programskega razvijalca in raziskovalnega analitika trga. Katera so torej znanja prihodnosti, potrebna za opravljanje omenjenih poklicev?

Z namenom spoznavati svet preko izkustvenega učenja in se približati potrebam in izzivom, ki jih prinaša prihodnost, bo Bisnode Slovenija v sodelovanju z Zavodom Super Glavce v ponedeljek, 23. oktobra 2017, med 16.00 in 20.00 uro v prostorih Bisnode Slovenija pripravil dogodek BiSmart Kids, namenjen otrokom med 11. in 15. letom starosti.Kot neprofitna organizacija je Zavod Super Glavce uradni partner, organizator in izvajalec mednarodnih programov FIRST® LEGO® League in Junior FIRST® LEGO® League. Z različnimi projekti omogočajo otrokom med 6. in 15. letom pridobivanje trajnih znanj, veščin in socialnih kompetenc. Mlade spodbujajo k razmišljanju, ustvarjalnosti, raziskovanju, sodelovanju, deljenju izkušenj in povezovanju. Predajajo jim nekaj drugačnega, njim še neznanega ter za njihovo in svetovno prihodnost pomembnega.


S pomočjo priljubljenih LEGO kock bodo otroci spoznali koncepte računalništva, tehnologije in znanosti na način, prilagojen njihovi starosti. Predali jim bomo osnove analitičnega razmišljanja, s tem poskrbeli za njihovo analitično pismenost ter izpostavili nujnost vrednot spoštovanja, deljenja znanja in kritičnega mišljenja.


Ob zaključku dogodka otroci prejmejo certifikat.


Znanje otroka se ohrani skozi celo življenje.


Poskrbite, da bo to 
VELIKO, š i r o k o in predvsem odlično.


Se vidimo na BiSmart Kids!