• Slovenia
  • Group

ANALIZA GLOBALNIH PLAČILNIH NAVAD v letu 2016

CRIBIS D&B, ki je tako kot Bisnode del partnerske mreže D&B Worldwide Network, je pripravil analizo globalne plačilne discipline s posebnim fokusom na Italijo in Evropo.


Rezultati za Evropo kažejo, da se je v 2016 v primerjavi z letom prej povečal delež podjetij, ki plačujejo pravočasno za 1,6 % in je v povprečju znašal 39,1 %. Hkrati pa se za 0,2 % povečal delež podjetij, ki zamujajo več kot 90 dni in je v povprečju znašal 3,7 %. Najboljši plačniki so Danci, ki imajo 86,5 % pravočasnih plačnikov, sledijo jim Nemci z 81,7 % in Madžari s 55,4 %. Najslabše plačnike najdemo v Romuniji, ki so imeli le 17,6 % pravočasnih plačnikov. Delež slovenskih pravočasnih plačnikov je 43,7 %, kar je 4,6 odstotne točke nad evropskim povprečjem, a istočasno 0,4 % manj kot v letu 2015.

Podrobnejšo vsebino analize plačilne discipline v zgoraj omenjenih državah si lahko preberete TUKAJ.