• Slovenia
  • Group

39 % vrednosti nepremičnin v Sloveniji v lasti 100 podjetij

Leta 2014 je bilo po podatkih Urada za množično vrednotenje nepremičnin iz GURS v Sloveniji 16.902 gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug (v nadaljevanju jih imenujemo podjetja), ki so lastniki delov nepremičnin.Preverili smo poslovanje vseh 16.902 podjetij v letu 2015: med vsemi lastniki delov nepremičnin je 1.492 ali 9 % podjetij lani imelo negativni dogodek. Ta podjetja so lastnik 978 milijonov evrov oz. 6 % vrednosti vseh nepremičnin.Bisnode analiza:
 
Katera podjetja imajo po podatkih GURS najvišjo vrednost nepremičnin in najvišji delež v številu nepremičnin?  Pod drobnogled smo jih vzeli TOP 100. 


 

Ocene TOP 100 podjetij


Povprečna finančna ocena: B

Več kot polovico (51 %) vrednosti nepremičnin imajo finančno stabilna podjetja s finančno oceno A, B in C.Povprečna ocena likvidnosti: ++

Najbolj likvidna podjetja imajo v lasti kar 58 % vrednosti vseh nepremičnin.Najmanj likvidna podjetja z največjo možnostjo blokade v naslednjem letu pa imajo v lasti 9 % vrednosti vseh nepremičnin.

 

Očitna razlika med vrednotenjem GURS-a in TOP 100 podjetij  


Primerjali smo podatke GURS-a o TOP 5 podjetij, ki so lastniki najvišje vrednosti nepremičnin in vrednost nepremičnin, ovrednoteno v letnem poročilu podjetja.

  

Največ nepremičnin med TOP 100 podjetij ima Spekter
RS je lastnik 35 % odstotkov nepremičnin med TOP 100 v  Sloveniji
SPL na prvem mestu med upraviteljiSPL ima v lastni največ delov nepremičnin v upravljanju, ob enem pa ima v upravljanju tudi najvišjo vrednost nepremičnin. Ta znaša dobrih 813 milijona evrov.