• Slovenia
  • Group

20 let: 1.770 podjetij v zaključenih postopkih s prijavljenimi terjatvami

Od leta 1996 je bilo po podatkih Bisnode 1.770 podjetij in podjetnikov z zaključenimi insolvenčnimi postopki in s prijavljenimi terjatvami. Ti so skupaj dolžni skoraj 12,3 milijarde evrov.

Tokratno temo meseca posvečamo pregledu podjetij, ki so v zadnjih 20 letih bila v insolvenčnih postopkih.

Od leta 1996 je bilo po podatkih Bisnode 1.770 podjetij in podjetnikov z zaključenimi  insolvenčnimi postopki in s prijavljenimi terjatvami. Ti so skupaj dolžni skoraj 12,3 milijarde evrov.

Pri 254 podjetjih, ki so v insolvenčnem postopku, pa je v naslednjih treh mesecih še odprt rok za prijavo terjatev.


Lani prijavljenih kar 13 % vseh  terjatev do sedaj

Lani se je insolvenčni postopek začel pri 433 dolžnikih. Skupen znesek lani prijavljenih terjatev je znašal 1,6 milijard evrov, kar je kar 13 % vseh prijavljenih terjatev do sedaj. Priznanih je skoraj tri četrtine oz. slabih 1,2 milijarde terjatev. 57 postopkov se je lani tudi zaključilo, 4 dolžniki pa so aktivni tudi v letu 2016.Po priznanih terjatvah je največji dolžnik MITA d.o.o. Domžale 

Spodnji seznam prikazuje 5 največjih dolžnikov glede na priznane terjatve, nad katerimi se je v letu 2015 začel insolvenčni postopek in imajo zaključen rok terjatev.

Daleč največji dolžnik je podjetje MITA d.o.o. Domžale - v stečaju, ki ima kar 87,5 % priznanih terjatev. Njihove priznane terjatve predstavljajo 12 % vseh priznanih terjatev v lanskem letu.


Največ  morajo plačati dolžniki iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih

Največ priznanih terjatev morajo plačati podjetja, registrirana v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Najvišji delež priznanih terjatev v primerjavi s prijavljenim terjatvam imajo družbe v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo: 99,9 %. Sicer pa je največ dolžnikov, tj. 102, v letu 2015 registriranih v trgovinski dejavnosti.


Podjetjem v osrednji Sloveniji  lani priznali skoraj 690 mio evrov terjatev

Največ dolžnikov, tj. 185, je registriranih v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bil delež vseh dolžnikov v letu 2015 kar 42,7 %. V tej regiji je najvišja tudi vsota priznanih terjatev, ki znaša slabih 689,9 milijona evrov. Najvišji delež med priznanimi in prijavljenimi terjatvami je v Zasavski regiji: 99,9 %.  En stečajni upravitelj na 2,3 postopka in en sodnik na 10 postopkov


 Vsakemu dolžniku je ob insolvenčnem postopku dodeljen stečajni upravitelj. Lani je nad 433 insolvenčnimi podjetji bdelo 118 stečajnih upraviteljev. V povprečju je en upravitelj vodil 2,3 postopka. Na sodišču je v postopkih sodelovalo 43 sodnikov; v povprečju je sodnik obravnaval 10 postopkov.DUTB je največji upnik

Med največjimi upniki so večinoma banke. Največ priznanih terjatev ima DUTB, in sicer 362,1 milijona evrov, kar predstavlja slabih 31 % vseh priznanih terjatev v letu 2015.


Vse  podrobne informacije so na voljo v sklopu Bisnode poslovnega orodja Gvin.com,  ki smo ga še okrepili z izboljšano funkcionalnost Register. Na enem mestu imate  pregled o insolvenčnosti posameznega podjetja – rok za oddajo terjatve.  Vključene so tudi lastniške povezave, da veste kje se skriva denar in od kje ga  lahko terjate. Pregled boste imeli tudi nad prijavljenimi terjatvami – komu in  koliko je podjetje dolžno in kdo je njemu dolžen.