• Slovenia
 • Group

12-odstotni padec prihodkov izvoznikov

Bisnode analiza kaže, da je skoraj 30 % vseh gospodarskih družb v Sloveniji v letu 2015 ustvarilo približno 30 mrd € prihodkov na tujih trgih, predvsem v državah EU. Kljub temu, da se je vrednost izvoza glede na leto poprej povečala za 9 %, so se skupni prihodki izvoznikov znižali za skoraj 12 %.

Zaradi velikih izgub v energetiki je močno padel tudi skupen dobiček izvoznikov, in sicer za več kot tretjino. Če ne bi upoštevali te dejavnosti, bi ta zrasel za 9 %. Izvozniki so se v letu 2015 sicer posvetili dezinvestiranju - zmanjševanju resursov - sredstev, kapitala, dolgov in zaposlenih ter izboljševanju učinkovitosti, produktivnosti, dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja. Izvozniki s tujim poreklom kapitala so bili pri tem še bolj odločni.

Izvozniki 

2014

2015

Spr. 2015/2014

Celotni prihodki

66.875.672.234

59.122.387.168

-11,6 %

Prodaja

64.956.405.745

57.308.026.510

-11,8 %

Izvoz

27.720.065.496

30.256.368.394

9,1 %

Čisti dobiček

1.784.396.329

1.127.672.624

-36,8 %

Število zaposlenih

319.128

285.609

-10,5 %

Povp. dodana vrednost na zap.

43.014

43.734

1,7 %

Povp. strošek dela na zap.

2.123

2.166

2,0 %

Glede na ustvarjene celotne prihodke v letu 2015 je najmočnejša predelovalna dejavnost (35,1 %), sledijo trgovina (34,7 %), oskrba z električno energijo (8,4 %), promet in skladiščenje (6,6 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (4,2 %).

Z vidika ustvarjenega dobička so daleč največ dobička izvoznikov ustvarila podjetja v predelovalni dejavnosti (954 mio €), sledijo trgovina (365 mio €), promet in skladiščenje (222 mio €). Znotraj predelovalne dejavnosti so najbolj dobičkonosni segmenti farmacija (zgolj 13 subjektov ustvari 261 mio € dobička), kovinska in plastična industrija, proizvodnja električnih naprav ter proizvodnja drugih strojev in naprav. Med največjimi »zgubaši« je energetika - z visoko izgubo 731 mio €. Kot zanimivost, v 2014 je ista panoga dosegla 85 mio € dobička.

Zanimivosti – profil izvoznikov

 • Število izvoznikov: 20.635 ali več kot četrtina (29,2 %) vseh gospodarskih družb.
 • 98 % jih je organiziranih kot d.o.o.
 • Sedež: 44 % jih ima sedež v osrednjeslovenski regiji.
 • Dejavnost: 30 % registriranih v trgovini.
 • Kapital: 17 % jih posluje s tujim kapitalom in samo 4,4 % z mešanim.
 • Negativni dogodki: 2,7 % jih ima blokirane račune, 1,6 % je davčnih neplačnikov.
 • Bisnode indeks uspešnosti (BSX) izvoznikov je v povprečju 87 (od 100 možnih).

Zanimivosti – poslovanje izvoznikov v letu 2015

 • Prihodki od prodaje: skupno so ustvarili 57,3 mrd € prihodkov od prodaje. Največjih 10 subjektov po prihodkih je ustvarilo 13 mrd € prihodkov (več kot petino vseh prihodkov izvoznikov).
 • Izvoz: delež izvoza v celotnih prihodkih izvoznikov je znašal 51 %. Največjih 10 subjektov po izvozu je ustvarilo skoraj 8 mrd € izvoza (več kot četrtino celotnega izvoza).
 • Dobiček: skupno so ustvarili 1.13 mrd € dobička. Največjih 10 subjektov po dobičku je ustvarilo 539 mio € dobička.
 • Zaposleni: skupno so zaposlovali 285.609 ljudi.
 • Stroški dela: povprečen strošek dela na zaposlenega je znašala 2.166 €.
 • Dodana vrednost: povprečen zaposleni je ustvaril 43.734 € dodane vrednosti.
 • Primerjava z gospodarstvom: v primerjavi s preostalim gospodarstvom je povprečni izvoznik končal leto 2015 z 5,7-krat višjimi prihodki in z 4,5-krat višjim dobičkom.


Bisnode je vodilno evropsko podjetje na področju obdelave in analize podatkov. Drugim podjetjem pomagamo pri iskanju in upravljanju strank skozi njihov celotni življenjski cikel. To pa zagotavljamo z uvedbo pametnih podatkov, ki našim strankam omogočajo, da sprejmejo pametne odločitve. Imamo 2.400 zaposlenih v 18 državah, glavni sedež pa se nahaja v Stockholmu, na Švedskem. Skupina Bisnode je že od leta 2002 največji strateški partner svetovnega ponudnika Dun & Bradstreet, ki omogoča poslovne informacije za več kot 250 mio podjetij iz 220 držav.

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

Ester Žigon, PR & Branding Bisnode

T: 051 390 540

 E: ester.zigon@bisnode.com